Tempo Incognito: On Flows, Rhythm and Movement – DEPO

03.03-18.04.2021
Group exhibition Tempo Incognito: On Flows, Rhythm, and Movement, DEPO, Istanbul
Curated by Rana Öztürk

Türkçe için lütfen aşağı gidiniz.

“In Tempo Incognito Cevdet Erek presents a selection of works and sketches that were produced for past exhibitions. With this selection, distant places and contexts are evoked here and now, in the context of the pandemic, through the ongoing shared times. Most pieces in the selection consist of simple visual representations of everyday rhythms, cycles and processes experienced ad if they were never ending. The selection includes pieces and drafts from groups of works with elaborate content, such as A Long Distance Relationship (MUAC, Mexico City, Mexico, 2017), Room of Rhythms (dOCUMENTA (12), Kassel, Germany, 2012) and Rulers and Rhythm Studies (first exhibit: Untitled (12th İstanbul Biennial), 2011). Cevdet Erek attempts to bring them into a dialogue with each other and with exhibition; some of them in their original form, while others are transformed. For instance, Time Chart for Tempo Incognito Exhibition is created by being scribbled by the exhibition staff, who will fill in one square a day, the total number of which is as many as the days of the exhibition, as it was done at Documenta in 2012. The titles of the works and list of materials include clues about initial dates and how the pieces took shape here.”

From Tempo Incognito exhibition catalogue.

Tempo Incognito, Exhibition view, DEPO, 2021
Photo: Zeynep Fırat

“Cevdet Erek, Tempo Incognito’da geçmiş sergi bağlamları için üretilmiş iş ve taslaklardan oluşan bir seçkiyi sergiliyor. Bu seçki ile, uzaktaki yer ve bağlamlar, süregelen ortak zamanlar üzerinden buraya ve pandemi sürecinin bugünlerine çağırılıyor. Seçkinin büyük bölümü sonsuzmuşçasına deneyimlenen gündelik ritimlerin, döngülerin ve süreçlerin basit görsel temsillerinden oluşuyor. Seçkide Bir Uzak Mesafe İlişkisi (MUAC, Meksiko, Meksika, 2017), Ritimler Mekânı (dOCUMENTA (12), Kassel, Almanya, 2012), Cetveller ve Ritimler Çalışmaları (ilk gösterim: İsimsiz (12. İstanbul Bienali), 2011) gibi karmaşık içerikli eser gruplarından iş ve taslaklar yer alıyor. Cevdet Erek bunların bazılarını ilk halleriyle, bazılarını ise dönüştürerek, birbirleriyle ve sergi ile iletişime sokmaya çalışıyor. Sözgelimi, Tempo Incognito Sergisi Çalışanı İçin Zaman Çizelgesi, 2012’de Documenta’da yer aldığı gibi, serginin günlerinin sayısı kadar karenin sergi görevlisi tarafından her gün karalanmasıyla ortaya çıkıyor. İşlerin başlıkları ve malzeme listeleri, kaynak zamanları ve burada nasıl biçimler aldıklarıyla ilgili ipuçlarını barındırıyor.”

Tempo Incognito sergi kataloğundan.

Tempo Incognito, Exhibition view, DEPO, 2021
Photo: Zeynep Fırat

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.