Cevdet Erek performs chiçiçiçichiciçi (live) during opening of Cevdet Erek, chiçiçiçichiciçi February 28, 2019, Art Institute of Chicago. © Cevdet Erek

Cevdet Erek performs chiçiçiçichiciçi (live) during opening of Cevdet Erek, chiçiçiçichiciçi February 28, 2019, Art Institute of Chicago. © Cevdet Erek

Both comments and trackbacks are currently closed.