,

çok şiddetli olaylar dizisinin ortasında biraz önce yaşanan sarsıntı bir öncekini geçmişe itip hikaye aygıtına dizinin devamını kurdururken tarih ile kalıntılar üzerinden uzak geçmişe gidiyoruz savaş ile ölümün yönettiği anlatı aracılığıyla bir yandan komşuları uzaklardan gelen pavyonu hayal ediyoruz uzaktan benzerleri ve simülasyonları üzerinden içinde kulakları tıkamadan hareket edermiş gibi yeni sarsıntıyla sıfırlandıktan sonra bu yazının son kayıtlı halini açıyoruz (sessizlik) 16 Ocak 2017

in the midst of a series of events displaying great intensity and as the most recent jolt thrusts the previous one further into the past and the fabricator of tales conjures up the next part in the series, we travel into the distant past via history and remains and by way of a narrative ruled by war and death, as we imagine — from a distance, and on the basis of likenesses and simulations — the pavilion with neighbours from afar as though we were moving inside it without covering our ears after being reset with a new jolt we open the latest recorded version of this file (silence) 16 Jan 2017

(Turkish to English translation: Nazım Hikmet Richard Dikbaş)

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.