ÇIN, Pavilion of Turkey / Türkiye Pavyonu, 57. Venice Biennale / 57. Venedik Bienali, 13.05.2017 – 26.11.2017, book and record soon / kitap ve plak pek yakında

 

ÇIN, Cevdet Erek, 2017, Architectural intervention and 35 channel sound. Wood, scaffolding, iron, wire fence, fabric net, directional loudspeakers, computer, light. Dimensions and durations variable
/
ÇIN, Cevdet Erek, 2017, Mimari müdahale ve 35 kanal ses. Ahşap, iskele sistemi, demir, tel örgü, kumaş ağ, yöneltmeli hoparlörler, bilgisayar, ışık. Değişken boyutlar ve süreler

http://pavilionofturkey17.iksv.org/cevdet-erek

http://www.e-flux.com/announcements/94421/cevdet-erekin/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.