Zamana Takılmak – Hayy Open Space

15.10.-18.12.2021

Group exhibition Hanging in Time, Hayy Open Space, Izmir

curated by Ezgi Yakın

Please scroll down for the English version.

“Zamana Takılmak” sergisi mekânın fiziki, psikolojik ve politik katmanlarıyla ilgilenen sanatçıları bir araya getiriyor. Yerin mahremiyeti ve müdahil olmakta zorlandığımız bir dış dünyanın gerçekliği, mekânın işlevsel ve sembolik anlamlarını yeniden düşünme imkanı veriyor. Yaşadığımız zamanın izinde mekânsal deneyimin özel ve kamusal alanlarda aidiyet kurma ve yabancılaşma sürecine etkilerini araştıran “Zamana Takılmak”da sanatçılar, iç gözlem ve farklı diyalog imkanlarından faydalanıyor. Çalışmalar, belirsiz bir zaman aralığını yaşarken içeriye- dışarıya dair karşılaşmalara bağlı olarak kentin kamusal alanı ile kişisel mekânlarda öznel bir ilişki ve iletişim yolu kurma olasılıklarını sorguluyor.

Ezgi Yakın küratörlüğünde gerçekleşen sergide sanatçılar Cevdet Erek, Şeyma Güzelaydın, Kalender Meşrep (Tuğçe Akay & Ayşegül Doğan), Sevil Tunaboylu, Özge Yağcı, Nalan Yırtmaç’ın video performans, seramik, enstalasyon, resim, ses, kolaj gibi farklı medyumlarla gerçekleştirdikleri işleri ile yer alıyor.

*Basın bülteninden alıntıdır.

Cevdet Erek, Ruler Daf Without Skin, white pine, metal rings, 2021

The exhibition brings together artists who are interested in the physical, psychological and political layers of space. The privacy of the place and the reality of an outside world that we find it difficult to be involved in allow us to rethink the functional and symbolic meanings of the space. The artists benefit from introspection and different dialogue opportunities in “Hanging in Time”, which explores the effects of spatial experience on the process of belonging and alienation in private and public spaces, in the traces of the time we live in. The works question the possibilities of establishing a subjective relationship and way of communication in personal spaces with the public space of the city, depending on the encounters between inside and outside while living an indefinite period of time.

Curated by Ezgi Yakın, the exhibition will include the works with different mediums such as video performance, ceramics, installation, painting, sound and collage by artists Cevdet Erek, Şeyma Güzelaydın, Kalender Meşrep (Tuğçe Akay & Ayşegül Doğan), Sevil Tunaboylu, Özge Yağcı and Nalan Yırtmaç.

*From the press release.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.