ÇIN, Pavilion of Turkey / Türkiye Pavyonu, 57. Venice Biennale / 57. Venedik Bienali, 13.05.2017 – 26.11.2017, book and record soon / kitap ve plak pek yakında

 

ÇIN, Cevdet Erek, 2017, Architectural intervention and 35 channel sound. Wood, scaffolding, iron, wire fence, fabric net, directional loudspeakers, computer, light. Dimensions and durations variable
/
ÇIN, Cevdet Erek, 2017, Mimari müdahale ve 35 kanal ses. Ahşap, iskele sistemi, demir, tel örgü, kumaş ağ, yöneltmeli hoparlörler, bilgisayar, ışık. Değişken boyutlar ve süreler

http://pavilionofturkey17.iksv.org/cevdet-erek

http://www.e-flux.com/announcements/94421/cevdet-erekin/

Davul LP, June 23rd


“Cevdet Erek – Davul” will be released on June 23rd, via Subtext Recordings. Comprising extracts culled from hours of solo drum improvisations recorded over two days in Berlin, ‘Davul’ features no editing or overdubbing.

,

çok şiddetli olaylar dizisinin ortasında biraz önce yaşanan sarsıntı bir öncekini geçmişe itip hikaye aygıtına dizinin devamını kurdururken tarih ile kalıntılar üzerinden uzak geçmişe gidiyoruz savaş ile ölümün yönettiği anlatı aracılığıyla bir yandan komşuları uzaklardan gelen pavyonu hayal ediyoruz uzaktan benzerleri ve simülasyonları üzerinden içinde kulakları tıkamadan hareket edermiş gibi yeni sarsıntıyla sıfırlandıktan sonra bu yazının son kayıtlı halini açıyoruz (sessizlik) 16 Ocak 2017

in the midst of a series of events displaying great intensity and as the most recent jolt thrusts the previous one further into the past and the fabricator of tales conjures up the next part in the series, we travel into the distant past via history and remains and by way of a narrative ruled by war and death, as we imagine — from a distance, and on the basis of likenesses and simulations — the pavilion with neighbours from afar as though we were moving inside it without covering our ears after being reset with a new jolt we open the latest recorded version of this file (silence) 16 Jan 2017

(Turkish to English translation: Nazım Hikmet Richard Dikbaş)

 

Honey/Bal (2016) + Day/Gün (2012) @ to bee or not to bee

Honey/Bal (2016) + Day/Gün (2012) at the exhibition ‘to bee or not to bee’ – Punkt Ø

Continue reading